YOYO CHA
Clinet: YOYO CHA
Creative direction: panyuchou
Brand / Graphic design: panyuchou
Architecture / Interior design: skillabilitydept
Photography: Huang Jian Xiang